NEW Service
OUT NOW

Få mer info här

Applikationsområdet för Aligner är nästan obegränsat. Aligner kan appliceras för att korrigera nästan alla felplaceringar av tänder. Detta är en anledning till att vårt digitaltillverkade ortodonti system kan appliceras av ortodontister, som kommer att tillämpa det för att behandla jämnt komplexa fall och tandläkare med ortodonti erfarenhet. I tillverkningsprocessen använder vi senaste teknologilösningar som digital positionering, 3d-simuleringar och analyser. För stabil rörelse använder vi två stegs justeringsprocedurer, 0,5 mm, 0.75 och 0,8 mm, vilket ger de bästa resultaten. För att säkerställa att fallet är modellerat korrekt tillhandahåller vi förinstallationen av den digitala inställningen till doktorn med dokumentation och visuell 3D-Simulation 

Produktion av nyckelfärdiga lösningar . Vi samarbetar med kliniker, läkare och företag. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för varumärken.  
 

Gmecotech